• pieninski park narodowy
  • pieninski park narodowy
  • pieninski park narodowy
  • pieninski park narodowy

Historia Pienińskiego Parku Narodowego

Pieniński Park Narodowy, utworzony 1 czerwca 1932 roku jako pierwszy park narodowy w Polsce, obejmuje obszar parku, który jest uznawany za najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym w całej Polsce. Wśród terenów na obszarze parku znajdują się malownicze ruiny Zamku w Czorsztynie oraz Zamek Dunajec w Niedzicy, które otoczone są zabytkowymi rezerwatami przyrody.

Pieniny - skarb narodowy

Już w XVII wieku, lokalni starości czorsztyńscy dostrzegali konieczność ochrony przyrody i krajobrazu górskiego na terenie Pienin. Utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego było odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla tego unikalnego środowiska. W latach 20. XX wieku, dzięki inicjatywie prof. Władysława Szafera i Stanisława K. Drohojowskiego, rozpoczęto proces wykupu gruntów prywatnych, co miało przyczynić się do ochrony i zachowania naturalnego krajobrazu Pienin.

Pierwszy Park Narodowy w Polsce

1 czerwca 1932 roku, po latach wysiłków i przygotowań, Pieniński Park Narodowy został oficjalnie ustanowiony na powierzchni parku, stając się tym samym pierwszym parkiem narodowym w Polsce. Ten górski park narodowy, położony w pobliżu Krościenka nad Dunajcem, obejmuje znaczącą część Pienin na swojej powierzchni, w tym Masyw Trzech Koron i Pieniny Czorsztyńskie. Na powierzchni parku znajduje się również słynny Pieniński Przełom Dunajca, który jest jedną z głównych atrakcji turystycznych tego górskiego regionu.

Rozwój i ochrona

Od momentu utworzenia tej, obejmującej wielu ha powierzchni, enklawy przyrody, park przeszedł wiele zmian, w tym rozbudowę infrastruktury turystycznej i rozwój górskich szlaków pieszych. Jednocześnie, dzięki konsekwentnym działaniom ochronnym, udało się zachować unikalną florę i faunę, w tym rzadkie gatunki takie jak pszonak pieniński i mniszek pieniński. Pieniński Park Narodowy stanowi dziś nie tylko ważne miejsce ochrony przyrody, ale także popularny cel turystyczny, przyciągający miłośników natury i aktywnego wypoczynku z całej Polski i świata.

Pieniny - flora i fauna Pienińskiego Parku Narodowego

Wśród fauny Pienińskiego Parku Narodowego warto zwrócić uwagę na bogatą faunę nietoperzy i różnorodność większych ssaków. Park, zajmujący obszar 23 km², stanowi ważny rezerwat dla wielu gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, które nie występują nigdzie indziej.

Flora: wspaniały ogród natury

Park charakteryzuje się bogatą florą, obejmującą 1100 gatunków roślin naczyniowych, w tym unikalne endemity jak pszonak pieniński i mniszek pieniński. Różnorodność siedlisk, od łąk po skaliste masywy jak Masyw Trzech Koron czy Sokolica, sprzyja występowaniu wielu gatunków roślin, w tym rzadkich storczyków i reliktów takich jak tawuła średnia.

Fauna: wielobarwny świat zwierząt

Fauna Pienińskiego Parku Narodowego jest równie imponująca. Na terenie parku odnotowano obecność ponad 7 tysięcy gatunków zwierząt, w tym około 235 gatunków kręgowców. Wśród nich znajdują się takie ssaki jak borsuk, jeleń, czy rzadki ryś. Park jest również miejscem życia bogatej awifauny, w tym rzadkich gatunków ptaków naskalnych, jak bocian czarny. Warte uwagi są również gatunki endemitów i reliktowych bezkręgowców, w tym słynny niepylak apollo.

Pieniński Park Narodowy, ze swoją bogatą florą i fauną, jest prawdziwym skarbem przyrody, zarówno na skalę krajową, jak i europejską. Jego ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń jest kluczowe dla utrzymania tej wyjątkowej różnorodności biologicznej.

Szlaki Piesze, turystyczne i szlaki rowerowe oraz atrakcje Pienińskiego Parku Narodowego - Sokolica, Trzy Korony, Dunajec...

W Parku znajduje się 35 km szlaków, w tym szlaki rowerowe, które prowadzą przez malownicze tereny, w tym przez Pieninki oraz obszary Pienin Spiskich i Zielone Skałki. Dodatkowo, spływ Dunajcem jest jedną z głównych atrakcji turystycznych parku.

Szlaki i trasy wędrowne

Park oferuje 35 km dobrze przygotowanych szlaków turystycznych, które prowadzą przez najbardziej malownicze zakątki, takie jak Masyw Trzech Koron czy Sokolica. Szlaki te oferują niesamowite widoki, a także umożliwiają bliski kontakt z przyrodą parku.

Atrakcje turystyczne

Wśród głównych atrakcji Pienińskiego Parku Narodowego znajduje się słynny Pieniński Przełom Dunajca, który można podziwiać zarówno podczas spływu tratwami, jak i pieszo. Dla turystów przygotowano również galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, które oferują zapierające dech w piersiach panoramy.

Krościenko i Szczawnica: bramy do Parku

Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica to główne punkty startowe dla wielu wycieczek po Pieninach. Obie miejscowości oferują dogodny dostęp do szlaków, a także liczne informacje turystyczne i możliwości zakwaterowania.

Te szlaki i atrakcje sprawiają, że Pieniński Park Narodowy jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce, przyciągając miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku.

Działalność ochronna w Pienińskim Parku Narodowym 

Pieniński Park Narodowy, pełniąc rolę strażnika unikalnej flory i fauny, prowadzi szereg działań ochronnych mających na celu zachowanie jego naturalnej różnorodności. Pieniński Park Narodowy, z jego powierzchnią 2346 ha, zajmuje najcenniejsze obszary przyrodnicze, co podkreśla jego znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej. Na jego terenie powstał również czechosłowacki Pieniński Park Narodowy, świadcząc o transgranicznej współpracy w ochronie przyrody.

Ochrona bioróżnorodności

Park realizuje programy ochronne dla wielu gatunków, w tym dla rzadkiego motyla - niepylaka apollo. Przebudowa drzewostanów, monitorowanie cennych okazów drzew i aktywne działania ochronne pomagają utrzymać naturalne ekosystemy.

Zarządzanie łąkami

Łąki pienińskie są systematycznie koszone, aby zapobiec ich zarośnięciu. Równocześnie prowadzone są badania fitosocjologiczne, które dokumentują roślinność tych unikalnych obszarów.

Ochrona Gatunków Zagrożonych

Pieniński Park Narodowy podejmuje również działania na rzecz reintrodukcji gatunków zagrożonych, jak sokół wędrowny. Programy te są kluczowe dla zachowania gatunkowej różnorodności parku.

Działania te podkreślają znaczenie Pienińskiego Parku Narodowego jako ośrodka bioróżnorodności i miejscu ochrony naturalnego dziedzictwa Polski.

Pieniński Park Narodowy: Wrota do Historii i Przyrody

Pieniński Park Narodowy jest nie tylko cudem natury, ale również żywą lekcją historii. Jako pierwszy park narodowy w Polsce, stanowi świadectwo długotrwałych wysiłków na rzecz ochrony przyrody. Park ten, będąc oazą bioróżnorodności, pełni ważną rolę w edukacji ekologicznej i promowaniu turystyki zrównoważonej. Jego szlaki, atrakcje oraz bogata flora i fauna przyciągają turystów z całego świata, czyniąc go jednym z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie Polski. Pieniński Park Narodowy to miejsce, gdzie historia i przyroda łączą się, tworząc niezapomniane wrażenia dla każdego odwiedzającego. Park, będąc jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski, przyciąga liczne ruchy turystyczne, co potwierdza jego wyjątkowy charakter. Na jego terenie znajduje się również pięć pawilonów edukacyjnych i turystycznych, w tym w Sromowcach Niżnych i Szczawnicy, które służą jako bramy do odkrywania tego wyjątkowego miejsca.